تاريخ : پنجشنبه ۱۶ مهر۱۳۹۴ | 19:36 | نویسنده : دریا4

 لطفا کامل بخونید

امیر عباسی/ خبرگزاری خبرآنلاین؛ اگر چه به لحاظ حرفه اى مي توانم خودم را يك روان شناس و عضو هيئت علمي دانشگاه و يك نويسنده و مترجم و پژوهشگر معرفي كنم اما در اين نوشته كوتاه مايل هستم به عنوان يك تماشاگر و علاقمند ساده ورزش شناخته شوم. يك تماشاگر پروپا قرص مسابقات ورزشي. هر نوع ورزش از تنيس و اسكواش گرفته تا فرمول يك و فوتبال و بسكتبال مي تواند ساعت ها مرا پاى تلويزيون نگه دارد. من براى لذت بردن، ورزش را تماشا مي كنم و گمان می كنم قاعدتا براى هر كسي بايد اينچنين باشد. هرچند چيستي و چگونگي اين لذت خواهي در تحليل هاى سبب شناسانه مي تواند بسيار متفاوت و متنوع به نظر برسد. اما نتيجه نهايي چيزى جز همين حس لذت خواهي نيست. عليرغم اين، گاه اتفاقاتي مي افتد و آدم را چنان منقلب مي كند كه انسان ترجيح مي دهد از خير همين تماشاى تلويزيوني هم بگذرد. در نگاه كلي، به نظر چنين مي رسد كه ورزش قهرماني در اين مملكت حال و روز خوشي ندارد.
نيازى نيست كه بخواهم به آرشيو و اينترنت و مسابقات پيشين و تاريخچه مراجعه كنم و مدرك و سند بياورم.علي الحساب مي شود به فوتبال و فوتسال و بسكتبال و واليبال و كشتي اشاره كرد. همين روزها را مي گويم. اما بهانه اصلي من واليبال است. تيم ملي واليبال جمهورى اسلامي ايران در همين تاريخ مهرماه سال ١٣٩٤.
من نمي خواهم در همساني هاى عمومي شركت كنم. نمي خواهم با ژست هاى " مهربانتر از مادر " به عتاب و خطاب فرياد بزنم كه " نگران تيم ملي واليبال " هستم. مگر چه اشكالي دارد كه به عنوان يك ايراني دلواپس تيم ملي ام باشم. آن هم در زماني كه "دلواپسي " مد روز شده است ؟ مي توانم اما نمي خواهم. چون اعتقاد دارم. نگراني براى تيم ملي واليبال، اگر هم بجا باشد، با اين اوضاع و احوال مي رود در اولويت هاى چندم و چندم جا مي گيرد. به عنوان يك روان شناس و دانشگاهي، ترجيح مي دهم نگران فرهنگ اين جامعه باشم. نگران وضعيت آشفته رسانه هاى گروهي باشم. نگران هزارتوى پرپيچ و خم دنياى مجازى باشم كه همچون بسيارى نمونه هاى ديگر، راهشان به اين مملكت باز شد اما فرهنگ استفاده و كاربردشان هرگز. نگران سالن هاى ورزشي باشم كه هيچ الگويي براى تشويق و ترغيب و هياهوى شادى بخش و شور و غوغاى نشاط آور ندارند. ترجيح مي دهم نگران روزنامه هاى ورزشي باشم كه رگ خواب عامه مردم را بهتر مي گيرند تا رگ بيدارى ورزش را .ترجيح مي دهم نگران سلامت روان مردم باشم. مردمي كه گمشده اى مي جويند. از استاديوم فوتبال به سالن كشتي. از آنجا به سالن واليبال. از آنجا به فوتسال. از آنجا به بسكتبال. آنها دنبال چه هستند ؟
واقعا ما را چه مي شود؟ تيم ملي واليبال از ژاپن بازگشت. بازى هايش چنگي به دل نزد و نتيجه هايش خوب نبود. هر كس كه دستي در ورزش دارد، دور يا نزديك، به خوبي می داند براى موفقيت يك تيم آنهم در يك تورنمنت سنگين، عواملي دست اندر كار هستند. عواملي كه تعدادشان كم نيست. همچنين، هنگامي كه تيم نتيجه نمي گيرد، باز هم عواملي دخالت مي كنند. عواملي كه آنها هم تعدادش كم نيست. بسيار خوب! كارگروه هايي تشكيل مي شود. كارشناسان نظر مي دهند آن هم در جلسات تخصصي، آن هم با سند و مدرك و آمار و دياگرام و حساب و كتاب. جمع بندى صورت مي گيرد. نتيجه اى حاصل مي شود. تصميماتي مبتني بر آن نتايج اتخاذ مي شود و به اجرا در مي آيند. از اجرا، فيدبك گرفته مي شود. آن فيدبك در حكم اطلاعاتي خام اما ارزشمند عمل مي كند تا كارگروه ها بر اساس آن به تجزيه و تحليل بپردازند و اين روند و روال به همين ترتيب ادامه پيدا مي كند تا زمانيكه نتيجه اى معين حاصل شود.
اجازه بدهيد در اينجا به يك اصل بسيار مهم تربيتي اشاره كنم. اين اصل مي گويد در هنگام تنبيه كودك به شخصيت او حمله نكنيد. بلكه رفتارش را مورد نقد قرار دهيد. تاكيد كنيد كه او چقدر خوب است. بگوييد تو كه اينقدر خوب هستي، كه همه دوستت دارند، نبايد چنين كار زشتي را انجام دهي و... كار به جايي رسيده كه حالا همين اصل را بايد براى بعضي ها يادآورى كرد.
دوستان عزيز! واليبال يك ورزش گروهيست . چه كسي حق دارد بازيكني را به هر دليل زير سوال ببرد. چه كسي مسئول شكست هاى تيم ملي است؟ پاسخ اين پرسش بسيار دشوار است. كار كارشناسي جدى و همه جانبه طلب مي كند. اما واضح است و پر واضح است كه هر كس و هر چيزى مي تواند موثر باشد غير از بازيكنان .
چقدر بي انصافي؟! چقدر بيرحمي؟! باور كنيد در روزهاى گذشته ده ها بار دنياى مجازى و هر آنچه در آن هست را لعنت فرستاده ام . آيا ما واقعا اين هستيم ؟! پس بايد بگويم ما نه يك بازى را مي بينيم نه بخوبي تحليل مي كنيم و نه به درستي نقد. ما عقده ها و كمداشته هايمان را تخليه مي كنيم. ما كنارماندن هايمان، تنبلي ها، شكست ها و فرصت سوزى هايمان را توجيه مي كنيم. برخوردهاى ما شخصي است. اين شيوه تا كجا ره مي سپرد؟
مگر پيروزى و مقام آوردن و جزو ٤ تيم بودن و دماغ امريكا و روسيه و لهستان را به خاك ماليدن و حال ايتاليا را گرفتن و پرچم هوا كردن و حلقه شادى بستن و ... مگر اينها را پشت قباله تيم ملي انداخته اند؟ مگر تيم هاى ديگر بادكنك هوا مي كنند. كدام آدم عاقل، هميشه پيروز شدن را گارانتي مي كند؟ آيا فقط ما بلديم تيم هاى ديگر را آناليز كنيم؟ آيا فقط ما غيرت داريم؟ تيم هاى ديگر چنين چيزهايي ندارند؟ چه كسي تضمين كرده كه هميشه بايد در اوج باشيم؟ هرگز نبايد افت داشته باشيم؟ آيا تيمي را مي شناسيد در همه دنيا و درهمه ورزش ها، كه هميشه در اوج و قله پيروزى سير كرده و هيچگاه دچار نزول كمي و كيفي نشده است؟
آدم حيرت مي كند. انگار نه انگار اين تيم چهار سال پيش ناگهان اوج گرفت. بي هيچ ادعايي. بدون مقدمه. بدون مصاحبه. بدون برو بيا و بدرقه و استقبال. انگار نه انگار اين تيم قهرمان بلامنازع و قدرتمند آسياست كه فينال را سه هيچ برد. انگار نه انگار كه واليبال ايران با اين تيم به جهان معرفي شد. كه پديده جهان شد. كه چهارم ليگ جهاني و ششم جام جهاني شد. كه پاسورش بهترين پاسور جهان شد. كه مدافعش بهترين مدافع جهان، بهترين دريافت كننده جهان، بهترين قدرتي زن جهان والا ماشاالله. واقعا اينها بوده يا خواب و روياست؟ همين واليباليست هاى به اصطلاح بي انگيزه و به ميل چه بر سر كوبا در كوبا آوردند؟ وچه بر سر ايتاليا در ايتاليا؟ يعني فراموش شد همه اينها. مگر اين تيم همان تيم نيست؟ يعني بازيكنان ناگهان تغيير شخصيت دادند؟ يعني مدير و مسئولين فدراسيون بناگهان بد شدند و ديگر به درد نميخورند؟ بديهي است كه جواب اين پرسش ها منفي است. عواملي تاثير گذار بودند كه تيم نتيجه نگرفت. اين تورنمنت، تورنمنت تيم ما نبود. باز هم بازى خواهيم كرد. خوب باشيم خواهيم برد. خوب نباشيم نتيجه نخواهيم گرفت. مثل خيلي ها. همين.
شايد نسيان سراغ برخي آمده باشد. اجازه دهيد يادآورى كنم. تيم ملي فوتبال، اين بچه دردانه و لوس ورزش ايران، در جام جهاني ريو چه كرد؟ با آنهمه دبدبه و كبكبه؟ تعارف كه نداريم دوستان عزيز. تمام كارنامه فوتبال ايران با آن هزينه هاى ميلياردى ختم شد به اينكه آقاى پولادى جلوى مسي يه پا دوپا زد. هي گفتند و هي گفتند. هي مصاحبه و اينكه در آن لحظه چه احساسي داشتيد؟ جلوى بوسني هم با آن شكست مفتضحانه صداى كسي در نيامد. بازهم اشاره كردند به يه پا دوپاى پولادى جلوى مسي. آخرش هم دست خالي بازگشتند و با حلقه گل به گردن و شعارهاى " دوست داريم "روانه خانه هاشان شدند. درحاليكه خودشان هم نميدانستند چه شق القمرى كرده اند كه مستحق چنين الطافي هستند.
حالا بچه هاى واليبال، استقبال وحلقه گل و ...... پيشكش، دست كم توهين و تحقير نشنوند. مگر همين بازيكنان قرار نيست ٧ ماه بعد در يك تورنمنت سنگين خيز بردارند براى المپيك؟ ما كه از همين حالا "حيا كن ، رها كن " راه انداختيم واقعا چه انتظارى داريم؟ مگر همه نميگويند اين تيم مشكل انگيزشي و روحي دارد؟ آيا اينگونه مي خواهيم روحيه دهيم و انگيزه ايجاد كنيم؟ اين چه فرهنگيست؟ وقتي پيروز مي شوند، كانال هاى تلويزيوني صف مي كشند و از پيش وقت مي گيرند. آن هم نه فقط خودشان، فرزند و پدر و مادر و كل خانواده را جمع مي كنند. در مناسبت ها هم شهرام محمودى و سعيد معروف و سيد موسوى و قائمي و ... مي شوند گارانتي پرتماشاگر بودن برنامه. حالا چي؟ اين بچه ها الان كجا هستند؟ راستي؟ كدام جرم و كدام فلاكت را سبب شده اند؟ توى روزنامه اى مي خوانم: " از بس محبوبيت شان كم شده دارند عكس هاى خانوادگي شان را در اينستاگرام پخش مي كنند تا تعداد بيننده هاشان بازهم بالاتر برود و به فلان رقم برسد ". واقعا خبرنگارى كه چنين خبرى را مي نويسد، شب چگونه مي خوابد؟ اما نه ... خيلي هم خوب مي خوابد. بيشعورى و نفهمي نعمتي است براى بعضي ها. بگذاريد چيزى را يادآورى كنم، بهترين مدافع جلوى تور دنيا در حال حاضر، در همين تهران خودمان زندگي ميكند.
بازهم مي گويم. من نگران بچه هاى واليبال نيستم. اما دلم برايشان مي سوزد. چنان جوى درست كرده اند كه انگار تيم ملي واليبال اگر نتواند به المپيك برود بازيكنان موقع برگشتن به فرودگاه بايد از درپشتي پاورچين بروند به خانه شان و صدايشان هم در نيايد. نميدانم ارديبهشت ماه در ژاپن وقتي شهرام محمودى اوج ميگيرد براى زدن اسپك و توپش به اوت مي رود يا دفاع مي شود بايد همان لحظه چه افكارى را در ذهن اش مهار كند؟ مطبوعات، رسانه ها، دنياى مجازى، ناسزاها و تحقيرها، انتقادهاى بيرحمانه .... يا سعيد معروف بايد به فكر زمين بازى و هدايت تيم و صحبت با داور و شارژ روحي بازيكنان باشد يا نگران و مضطرب در خصوص باخت احتمالي تيم؟ اينگونه مي شود كه با يك باخت به آرژانتين، تيم به لحاظ رواني مي بٌرد. كم مياورد . انرژي اش را از دست مي دهد. واقعا اگر اهل اين بحث ها هستيد برويد و مقوله " توزيع انرژى " از گوستاو يونگ را بخوانيد. آنگاه مي بينيد كه وقتي يك نشريه به سادگي خبردرگيرى فلان بازيكن با مربي را مي نويسد. يا اختلاف در تيم را رسانه اى ميكند آنهم به دروغ ، يا به فلان بازيكن خط و نشان مي كشد، در واقع چه بلايي بر سر اين بچه ها مي آورد!
بازيكن تيم ملي، يك سرباز است. سرباز نقد نمي شود. اين ژنرال ها هستند كه نقد مي شوند. اگر بازيكن خوب بازى نميكند يا ايرادى دارد يا رفتارش درست نيست، مربي بايد دخالت كند. گاه يك مداخله اورژانسي و گاه مداخله هاى كارساز با رعايت عامل زمان. اينها مباحث درون تيمي است . به همين دليل در پايان بازى اين مربي است كه به مصاحبه مي رود و شايد به همراه كاپيتان تيم . اما بازيكنان از لحظه پايان بازى بايد به فكر بازى بعدى باشند.
مي گويند بازيكنان در زمين احساسي بازى مي كنند. كاملا قبول دارم. ولي به عنوان يك روان شناس مي گويم كه اين موضوعي نيست كه به فلان بازيكن و فلان تيم مربوط باشد. اين يك مولفه فرهنگيست. ايراني جماعت، اصولا احساسي هستند. از ديرباز چنين بوده. بازيكنان تافته هاى جدا بافته نيستند. از همين مردمند و با همين ويژگي ها. كار فرهنگي و روان شناختي لازم است تا از ميزان احساسي بودن آنها كاسته شود. با طعنه و كنايه كارى پيش نخواهد رفت.
بارى! با اين بچه ها برخورد مناسب نشده است. آنان انتظار همدلي و دلجويي دارند. بايد بررسي شود وقتي سيد موسوى مي گويد " بيست روز در ژاپن نابود شديم " ! چرا ؟ علت چه بوده؟ آنها اتفاقا الان نياز به توجه و مصاحبه دارند. آيا همه اين جملات قصارى كه در دنياى مجازى رد وبدل مي شود شعارهاى توخاليست؟ مگر نميگويند شكست پلي است براى پيروزى. مگر نشنيده ايم كه براى هر يك پيروزى ، نه (٩) شكست لازم است ؟ مگر تيم ملي واليبال در همين سه چهار سال مطرح نشده است ؟ اين بچه ها گنجينه واليبال ما هستند. اينها بهترين هاى جهانند . اينها هر تيمي را به وحشت مي اندازند . بازيكنان و مربيان نام آور جهان از اينها حساب مي برند . چرا چنين برخورد مي كنيم؟ بهترين پاسور جهان اكنون كجاست ؟ بهترين قدرتي زن ، بهترين دريافت كننده ، بهترين اسپكر؟ نميدانم واقعا شهرام محمودى با آن كمر آسيب ديده كه در هر پرش ميشد درد را در چهره اش ديد، براى چه كسي و بخاطر چه كسي بازى كرد؟ گير داده ايم به نحوه لباس پوشيدن و مدرك تحصيلي آنها؟ آيا اينها حريم شخصي هركسي نيست؟ آيا براى بازى كردن در تيم ملي بايد به هركسي حساب پس دهند؟ گمان مي كردم انسانها براى عضويت در تيم ملي امتيازاتي كسب ميكنند نه اينكه حريم شخصي شان را هم از دست مي دهند. آيا بازيكن تيم ملي در مهم ترين تورنمنت جهاني نمي تواند به هر شكلي كه دوست داشت و البته در چارچوب قانون شادى كند؟ آيا اينها همان بازيكنان قهرمان آسيا نيستند؟ آيا اين ها جزو چهارتيم جهان نبودند؟ آن موقع مدرك تحصيلي يا لباس شان ايرادى نداشت؟ آيا به شكل ديگرى شادى ميكردند؟ اما آن موقع لباس شان، شادى كردن شان ، حركات و سكنات شان به ما ميچسبيد ؟ اكنون چه شده است؟
اين بچه ها عالي هستند. تك تك شان فوق العاده اند. چهار پنج سال است در تورنمنت هاى طولاني مدت، دور از خانواده، زندگي اردويي را به بهترين شكل ممكن تجربه كرده اند. كوچكترين برخورد و تنشي بين آنها رخ نداده است. آنها خانواده واليبال اند. آنها گل سرسبد اين خانواده اند. قدرشان را بدانيم. آنان با تمام توان بازى مي كنند. اگر باختي حاصل مي شود يعني آن روز در آن بازى بر اساس شرايط، توان شان همين بوده. اينان الگوى اخلاق هستند. در دنياى خارج، در غرب، در اروپا، در شرق دور، در امريكا، با آن بي قيدى حاكم برآن جوامع، اين بچه ها، سنگين و متين رفته اند و آمده اند. بي هيچ مورد و مساله اى. ساعت ها در آسمان بوده اند. با آن قد دومترى در صندلي هاى تنگ و باريك هواپيما مچاله شده اند. دم نزده اند. كوتاه آمده اند. نامهرباني ها را پذيرفته اند. سكوت كرده اند. آنها نمايندگاني شايسته اند. آنها خارق العاده اند. يك نگاه گرم قدرشناسانه آنها را بس است. بس كه بزرگوارند. ما فرهنگ هوادارى را مي شناسيم. از اين رو فرياد مي زنيم: المپيك اش باشد، ليگ اش باشد، جام جهاني اش باشد، برد يا باخت فرقي نميكند. شما فرزندان شريف و گزيده اين مملكت هستيد. شما بچه هاى رشيد و برومند ما هستيد. باشيد و همينگونه باشيد .چه ببريد چه ببازيد، با تمامي وجود دوستتان داريم.تاريخ : چهارشنبه ۱۵ مهر۱۳۹۴ | 14:9 | نویسنده : دریا4

دوتا ویدئو از تمرین :

جاخالی کاپیتان             پاس با اسپک!

سعید معروف

سعید معروف

سعید معروف

کفش...!

سعید معروف

سعید معروف و علیزاده

سعید معروف

روز اول تمرین ، با هواداران

سعید معروف

سعید معروف

سعید معروف

کاپیتان و آقا حامد ... که بیشتر فیلمها کار ایشون هست!


برچسب‌ها: سعید معروف, ش ارومیه

تاريخ : شنبه ۱۱ مهر۱۳۹۴ | 11:54 | نویسنده : دریا4

به گزارش ایسنا، پای ثابت تیم ملی والیبال ایران در تمام موفقیت‌ها و حتی شکست های سال قبل "سیدمحمد موسوی عراقی" بوده است؛ بازیکنی که گاییچ، حسین معدنی، ولاسکو یا کواچ هرگز نتوانستند از او چشم‌ پوشی کنند. پسر دزفولی تیم ملی والیبال ایران همیشه یکی از بهترین های تیم ملی بود و هیچ گاه از فتح قله های رفیع تر موفقیت سیر نمی شود. موسوی که در سال های قبل عناوینی چون بهترین دفاع مسابقات باشگاه های جهان و بهترین مدافع دور مقدماتی لیگ جهانی 2013 و 2015 را به دست آورده بود، در جام جهانی 2015 ژاپن هم خوش درخشید به عنوان بهترین دفاع روی تور مسابقات معرفی شد.

 هر چند تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی عملکرد قابل قبولی نداشت، اما موسوی تقریبا در اکثر بازی‌ها نمایش درخشانی داشت و به عنوان یکی از امتیازآورترین بازیکنان میدان معرفی می‌شد. او بعد از باخت‌های متوالی ایران در جام جهانی صادقانه از مردم ایران عذرخواهی کرد و از تلاش بیشتر برای کسب سهمیه المپیک خبر داد.

 او با همان نجابت مثال زدنی و همیشگی‌اش به قول خودش این روزها خجالت می کشد تا بین مردم برود و نمی داند در برابر سوال‌ آن‌ها درباره دلایل ناکامی ایران در جام جهانی چه باید بگوید. اما مثل همیشه به توانایی های خود و تمیش باور دارد و قاطعانه صعود به المپیک و جبران نتیجه جام جهانی را قول می‌دهد.

*قبل از جام جهانی معتقد بودی، این سخت‌ترین تورنمنت پیش روی تیم ایران است

 من با هر کدام از بازیکنان، داوران یا ناظران صحبت کردم همه از برگزاری مسابقات به این شیوه ناراحت بودند. واقعا این رقابت ها جدول عجیب و سنگینی دارد. 11 بازی در 15 روز خیلی کار را سخت می‌کند. به نظرم یکسری تیم ها می توانستند اصلا در این مسابقات نباشند تا سایر تیم ها با استراحت بیشتر و فشار کمتر بازی می کردند، در نتیجه کیفیت همه بازی ها بالاتر می رفت.

*چرا تیم ایران نتوانست مثل همیشه بجنگد و پیروز شود؟

 از نظر روانی و بدنی فشار زیادی روی بازیکنان بود. خستگی، فشار بازی های سنگین در سال های مختلف، اشباع شدن از برد ، مصدومیت های کهنه و یا خیلی چیزهای دیگر شاید می توانست دلیل باخت های ما باشد. جو خوبی در جام جهانی برای ما پیش نیامد و همه این ها موجب شد که شرایط روحی و روانی تیم مناسب نباشد. وقتی تیم روی دنده برد نیست همه این عوامل و ده‌ها موضوع دیگر کنار هم جمع می شود اما شخصا معتقدم در این مسابقات اگر بازی اول را به آرژانتین نمی باختیم، شرایط ما به این شکل نمی شد.

*آیا برخی از بازیکنان به نظر انگیزه کافی برای موفقیت نداشتند؟

 شاید برخی بگویند این بهانه است اما باور کنید شالکه تیم ما بعد از بازی با آرژانتین از هم پاشید. بعد از آن انگار باخت برای ما عادی شده بود. واقعا با تیم سوم هم بازی کنیم استرالیا را می بریم.

در پاسخ به سوال شما هم می گویم که من در مورد تیم صحبت می کنم. در ورزش های تیمی بازی خوب یک نفر مطرح نیست. خود من هم شرایط خیلی خوبی نداشتم. به هر حال در جریان مسابقات شرایط بدی بوجود آمده بود. مردم انتقاد می کردند. ما هم می دانستیم بعد از چند باخت شانسی برای کسب سهمیه المپیک نداریم. همین موضوع انگیزه ها را می گرفت. خیلی از بازیکنان از نظر روحی و ذهنی تحت فشار زیادی بودند. من هم تلاش کردم تا جایی که می توانم در خدمت تیم باشم و شرایط را تغییر دهم. ولی چون تلاش های ما ظاهر خوبی برای مردم نداشت، خودم از باخت ها خجالت می کشیدم.

*آیا افت بدنی و جسمانی بازیکنان طبیعی بود؟

 همانطور که گفتم واقعا فشار زیادی روی تیم بود. خود من هم فشار زیادی را متحمل شدم. تنها بازیکنی بودم که هر 11 بازی را به طور ثابت کار کردم. گاهی واقعا خسته می شدم و می خواستم از مربی بخواهم که مرا تعویض کند اما نمی خواستم شایعاتی که اطراف تیم ملی بود پررنگ شود و ما را به کم کاری متهم کنند.

*مردم در سال‌های گذشته همیشه حامی تیم ملی بودند، چرا در این دوره تیم ملی آماج انتقادها شد؟

 مردم به گردن ما حق دارند. گلایه نمی کنم. درست است که برخی حرف ها خیلی تند و گاهی بدون سند است، اما معتقدم رفتار خود ما در زمین موجب شد که این انتقادها عنوان شود. در لیگ جهانی مردم همواره از ما حمایت کردند چرا که دیدند بچه ها چگونه می جنگند. تیم فوتبال مقابل آرژانتین باخت اما مردم دیدند که فوتبالیست ها 90 دقیقه تلاش می کنند و زورشان به آرژانتین نرسید به همین خاطر بعد از باخت هم به خیابان ریختند و شادی کردند. مردم انتظار داشتند که تیم ملی والیبال در جام جهانی بهتر کار کند و بجنگد.

*اما خیلی ها هم به رفتار بازیکنان خارج از زمین انتقاد می کنند؟

 متاسفم اما حریم شخصی هر کسی محترم است. چه والیبالیست و چه هر فرد دیگر. نباید خیلی در زندگی شخصی افراد ورود کرد. ما هیچ گاه خارج از زمین والیبال عرف را زیر پا نگذاشتیم اما اینکه می گویند چرا والیبالیست ها با هم به رستوران رفتند یا اینکه چرا فلان ورزشکار الان در عکس لبخند می زند، واقعا درست نیست. ما کل وقت و انرژی خود را برای والیبال می گذاریم و این درست نیست که برخی تصور کنند حق نداریم که یک شام در رستوران بخوریم. یا برخی بگویند چرا به مراسم عروسی دوست‌ات رفتی؟

از نظر من حریم شخصی هر فردی به خودش مربوط است، مگر اینکه رفتاری خلاف عرف جامعه صورت بگیرد. شاید مردم ندانند وقتی تیم می بازد خود من تا ساعت 4 صبح نمی توانم بخوابم. ما هیچ امتیاز مالی و ریالی از تیم ملی نداریم فقط برای کسب افتخار برای تیم ملی کشور خود بازی می کنیم. ایرانی هستیم. عضو تیم ملی هستیم که فقط افتخار می کنیم. برخی تصور می کنند که لابد والیبالیست ها چقدر پاداش می گیرند. اما حالا چه بشود که ما بعد از مدت ها تمرین در مسابقاتی شرکت کنیم و قهرمان شویم و مسئولان قولی بدهند و بعد از مدت ها به قول خود وفا کنند تا مثلا چند درصد از درآمد یک ورزشکار را به او بدهند. من واقعا ناراحت می شوم که می ‌گویند پول، والیبالیست ها را خراب کرده، کاش قدری بررسی می کردند که مثلا دارایی کل بازیکنان والیبال چقدر است. کسی می‌داند که نصف بچه های والیبال در تهران خانه ندارند؟ نمی دانم چرا برخی بدون سند و مدرک حرف می زنند.

*شما قبل و بعد از آمدن کواچ به ایران حامی او بودید، حالا چقدر او را مقصر می دانید؟

 کواچ هر چه می توانست برای تیم ما کرد. هر مربی شیوه کار خودش را دارد. ایراد این بود که شاید کادر فنی خیلی سعی می کرد تا به نظرات مختلف توجه کند. در تیم ملی لازم است که همه روحیه بالایی داشته باشند و به هم اعتقاد داشته باشند.

*حالا خیلی ها می گویند که باید طول لیگ برتر را کوتاه کرد و باز هم اردوهای بیشتری برای تیم ملی قبل از انتخابی المپیک گذاشت؟

نمی توان طول لیگ برتر را کوتاه تر از این کرد. واقعا سال قبل هم لیگ برتر فدای تیم ملی شد. لیگ ما همیشه پویا بود. تیم ملی هم خوب نتیجه می گرفت. سال قبل لیگ شرایط سختی را برای بازیکنان بوجود نیاورد. خود من نهایتا در چهار بازی هم به خودم فشار نیاوردم. بازیکنانی که شرایط حرفه ای داشته باشد از لیگ سنگین استقبال می کنند. لیگ باید گرمای لازم را داشته باشد. قبول دارم که بعد از لیگ فرصت تمرین برای انتخابی المپیک کوتاه است اما شرایط برای همه تیم ها همین است. ما بعد از لیگ داخلی حدود یک ماه و نیم تا انتخابی المپیک زمان داریم. البته شاید اگر کادر فنی تغییر کند، کار سخت‌تر بشود تا به آن شرایط آرمانی برسیم. ما خودمان می دانیم که کار سخت است و المپیک برای ما آنقدر مهم است که تمام تمرکز خود را روی مسابقات انتخابی بگذاریم. الان به نظر من مشکل فنی و تکنیکی و بدنی نداریم. مشکل اصلی تیم ملی روحی و روانی است. ما یک نفر می خواهیم که تیم را جمع کند. باید کسی باشد که شرایط ذهنی، اعتماد به نفس و انگیزه را به تیم ما برگرداند.

*در جام جهانی باز هم به عنوان بهترین دفاع روی تور معرفی شدی، آیا این موفقیت خستگی تو را از بین برد؟

 خب خیلی دوست داشتم که تیم ملی در جام جهانی نتیجه بگیرد. به همین دلیل نهایت تلاشم را کردم. من از بچگی دفاع را خیلی دوست داشتم. لذت بخش ترین کار در والیبال دفاع روی تور است. اگر چندین اسپک بزنم به اندازه یک دفاع روی تور برایم لذت بخش نیست. با همه این ها خودم هیچ گاه خیلی درگیر این موضوع نیستم و ذهنم را درگیر نمی کنم که بهترین باشم یا نباشم. مهم این است که تیم موفق باشد. با این حال از کسب عنوان در این دوره خیلی خوشحال شدم. من در دوره قبل جام جهانی دو برابر بهترین دفاع آمار موفق داشتم اما آن سال فقط به بازیکنان چهار تیم اول جایزه دادند. در آینده می‌توانم به این کاپ افتخار کنم و یادگار خوبی برایم بماند.

*سخن پایانی؟

پیشنهاد می کنم همه دوستان، منتقدان و رسانه ها در این مقطع بحث فردی را در تیم ملی کنار بگذارند. باور کنید فشار زیادی روی بازیکنان است. حرف ها مطرح شده و بهتر است الان مطبوعات دیگر بیش از این به تیم فشار نیاورند. بازیکنان تیم ملی روی بردها خیلی متعصب هستند. من خودم از مردم خجالت می کشم و حتی دوست ندارم از خانه بیرون بروم. خیلی سخت است که در ورزش قول بدهید اما قول می دهم که تیم ملی به المپیک برود و از همه می‌خواهم کمک کنند تا تیم ملی به شرایط آرمانی برگردد.


برچسب‌ها: سید محمد موسوی, مصاحبه

تاريخ : جمعه ۱۰ مهر۱۳۹۴ | 21:4 | نویسنده : دریا4
دو سید والیبالیست گل ، سید محمد و میرسعید عزیز عیدتون مبارک...

http://dl.aviny.com/Album/mazhabi/ahlbeit/ali/ghadir/kamel/08.jpg

سلام دوستان عزیزم ... ممنون که به من و دنیا تبریک گفتین ... عیدی ما سیدا به شما یه سبد پر از دعای خیر هست!


برچسب‌ها: سعید معروف, سید محمد موسوی

تاريخ : جمعه ۱۰ مهر۱۳۹۴ | 20:51 | نویسنده : دریا4

محمد موسوی همیشه حرف هایش را رک و راست می زند؛بدون پرده.

وقتی با صراحت می گوید:«به آرژانتین که باختیم رویای المپیک پرید.»یعنی اینکه از گفتن این جمله ابایی ندارد و مثل خیلی ها به حاشیه نمی زند.سید والیبال ایران حتی در شرایطی که همه روی والیبال زوم کرده اند و با استفاده از هر ابزاری از این تیم انتقاد می کنند به تلفنش جواب می دهد و از هفت شکست کابوس وار در جام جهانی حرف می زند.شکست هایی که سید آنها را به مشکلات فنی و بی انگیزگی پس از واگذاری بازی به تیم ولاسکو ربط می دهد.موسوی البته کمی هم از شایعاتی که مردم در فضای مجازی می سازند دلخور است.شایعاتی که مربوط به بازی نکردن بازیکنان برای تیم ملی،هدف برای کنار گذاشتن کواچ و درگیری در اردوی تیم ملی برمی گردد.

*هفت شکست در جام جهانی و …

ما مشکلات فنی داریم. در لیگ جهانی هم مشخص بود. ما در آن مسابقات تنها بازی هایی که در ایران میزبان بودیم را بردیم. روسیه را هم در شرایطی بردیم که روسیه خوب همیشگی نبود و بچه ها هم خوب بازی کردند. تیم ما در دفاع و توپگیری مشکل اساسی داشت. هر چند قبلا نقطه قوت تیم بود اما حالا اگر دفاع یا توپیگری داشتیم بیشتر کار انفرادی بچه ها بود نه تیمی . مشکل ما این بود که تیم نبودیم. یکی دو بازیکن هم نمی توانستند مدام خیلی تاثیر گذار باشند. وقتی یک نفر هم خیلی آماده نباشد تیم افت می کند. اگر در بازی اول برنده می شدیم اشکالات تیم را هم پوشش می داد، اما وقتی باختیم شرایط کاملا عوض شد.

*چرا پس از شکست به آرژانتین روند تیم عوض شد؟

انگیزه همه بچه ها برای المپیک بود اما با باخت به آرژانتین، سهمیه  از دست رفت ، امید رفت و کار خیلی سخت شد. می دانستیم با باخت به تیم درجه ۲ چه اتفاقی می افتد. می دانستیم المپیکی نمی شویم. بنابراین انگیزه هایمان هم ازبین رفت.

* به خاطر همین تیم نوسان داشت؟

نمی شود گفت نوسان. هر وقت خوب بودیم وسرحال ، احساس خوبی داشتیم خوب بازی کردیم. در حالی که این قضیه برای تیم خوب نیست. تیم وقتی تیم است که در شرایط بد ، نتیجه خوب بگیرد. چرا که وقتی همه شرایط خوب باشد، برد کاری ندارد . وقتی همه چیز خوب است پیروزی راحت است. قبلا ما این طور بودیم اما متاسفانه حالا نه. نمونه اش بازی لهستان ، ما دو ست بردیم ، ست سوم را که باختیم بازی را تمام شده دیدیم.

*انگار دو “ست” را که بردید، “ست” سوم فکر کردید بازی تمام شده .

ما به آخر بازی فکر می کردیم. فکر می کردیم ببریم اتفاق خوبی است. اصلا به  فکر لحظه نبودیم. فکر می کردیم بردیم و تمام شد. می دانستیم با برد لهستان باخت به آرژانتین فراموش می شود و تمام. متاسفانه به شرایط بازی و نکاتی که کادر فنی گوشزد می کرد توجه نداشتیم.

*درست است بازیکنان برای پیچیدن نسخه کواچ بازی نمی کردند ؟

ما فدراسیون قوی و یک مدیر قوی داریم. قطعا این اتفاقات باعث نمی شود که بازیکنان مربی را عوض کنند. این قدر هم بی قانون نشده . دلیل باخت ها و بازی بد تنها به بی انگیزه گی بچه ها برمی گشت و شاید کادر هم نتوانست انگیزه را به آنها بدهد. شاید بعضی ها از کواچ خوششان نمی آمد ،با او دوست نبودند و می خواستند برود .اما تیم ، تیم ملی بود. نه اخلاقی ، نه انسانی و نه درست بود که بازی نکنیم. همه افتخارشان بازی در تیم ملی است. اگر نمی خواستیم بازی کنیم آبرو و حیثیت خودمان می رفت. فحش ها را من ، شهرام و سعید در اینستاگرام خوردیم نه کواچ . تازه او هم زبان فارسی متوجه نمی شود. کواچ تنها نتوانست به تیم انگیزه بدهد و آن را جمع کند. همین. اگر تیم باشگاهی بود شاید توجیه داشت چرا که من با باشگاه قرارداد دارم اما تیم ملی فرق می کند. بازی در آن مایه افتخار است. همه دوست دارند در تیم ملی بازی کنند.

*شایعه دعوای بازیکنان را هم رد می کنید؟

متاسفانه درصد کمی از مردم زندگی و کار را رها کرده اند و همه وقتشان در دنیای مجازی سپری می کنند تا جوک بسازند و شایعه. آنها همه زندگی اشان پی این سوژه ها هستند که کدام جرثقیل در کجا افتاده و… .شایعه سازی این روزها بیداد می کند. خیلی بد است.گروه هایی که در دنیای مجازی وسیله ارتباطی هستند حالا  تنها به شایعه ها دامن می زنند. اگر دو بازیکن با هم دعوا کرده باشند، نمی توانیم لبخند آنها را ببینیم. تلویزیون نشان می دهد که کدام بازیکنان با هم حرف نمی زنند. بالاخره مشخص است. عکس هایی که می آید. مشکل باخت بود و باخت. مطالبی  که در رسانه ها منتشر می شد هم به تیم آسیب می رساند.

*در ژاپن روزهای سختی را گذراندید؟

نابود شده بودیم. ۲۲ روزی که در ژاپن بودیم به اندازه سه ، چهار ماه گذشت. هر چه به آخرش نزدیک تر می شدیم بدتر می شد. آن هم با صحبت هایی که می شد.

*این روزها حرف از برکناری کواچ. به نظرت در فرصت کم تا انتخابی المپیک، کار درستی است؟

من نمی توانم نظر بدهم. فدراسیون تصمیم می گیرد. قرار است مسائل را بررسی کنند تا بدانند، مشکل از کجا بوده. من از نظر فنی کاری به کواچ ندارم. اما شاید تغییر مربی به تیم شوک بدهد. البته نمی توانم بگویم تیم بدون مربی در المپیک هم مدال می گیرد، اما باید بین بد و بدتر بد را انتخاب کرد.


برچسب‌ها: سید محمد موسوی, مصاحبه

تاريخ : پنجشنبه ۹ مهر۱۳۹۴ | 17:4 | نویسنده : دریا4
لیگ برتر مردان از 29 مهر آغاز می شود


برچسب‌ها: سعید معروف

تاريخ : سه شنبه ۷ مهر۱۳۹۴ | 22:18 | نویسنده : دریا4
فرودگاه بین المللی امام خمینی

 

 تاريخ : جمعه ۳ مهر۱۳۹۴ | 0:39 | نویسنده : دریا4

crybaby emoticon

 

خدا به خانواده های حجاج فوت شده در منا صبر بده! تاريخ : پنجشنبه ۲ مهر۱۳۹۴ | 9:31 | نویسنده : دریا4
کلیپ 10 جاخالی برتر سعید معروف

 

سعید معروف

http://www.craftsy.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/rose.jpg

امروز خورشید شادمانه ‏ترین طلوعش را خواهد کرد و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت،

قلبها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفت فرشته آسمانی سالروز  زمینی شدنت مبارک

http://toptoop.ir/files/pic/7/14322359473418379678.jpg

کلماتـــــــــــ نمیتونــــن بیان کنــــن کــــــــــه مــــن چقـدر خوشحالم که تــــو یه بارِ دیگه تولدتو جشـن میگیری
زادروزتـــــــــــــــــــ بهانه ای شد تا بهـترین شادباش هایم را تقدیم حضورت کنم ...
دلت شادو روزگار دلت پر از رنگیــــــن کمان

 دنیایی پر از شکلک زیبا

 

کاپیتان امیدوارم به آرزوت که دیدن خونه خدا هست هر چه زودتر برسی! 

http://files.tala.ir/files/content/occasion/48.jpg

tavalode kapi


برچسب‌ها: سعید معروف, تولد, مهدی مهدوی, شهرام محمودی, امیر غفور

تاريخ : چهارشنبه ۱ مهر۱۳۹۴ | 22:26 | نویسنده : دریا4

http://www.fivb.org/Vis2009/Images/GetImage.asmx?No=57749&type=Press&maxSize=0

در پایان مسابقات جام جهانی 2015 ژاپن سید محمد موسوی عراقی، سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران به همراه سپاستین سول به عنوان یکی از دو بهترین مدافعان مسابقات در ترکیب تیم رویایی انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

 

متن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنید

 

متن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنید

 

متن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنیدمتن زیبا ساز محشر- عاشقانه ترین و زیباترین متن ها را به وبلاگ و یا ایمیل های خود اضافه کنید

 

Individual awards

دانلود ویدئو اهدای جوایز به بهترین های مسابقات


برچسب‌ها: سید محمد موسوی, جام جهانی

تاريخ : چهارشنبه ۱ مهر۱۳۹۴ | 10:2 | نویسنده : دریا4

معروف: فراز و نشیب در ورزش طبیعی است!

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران گفت: فکر می کنم در ورزش و در هر رشته ای فراز و نشیب امری طبیعی باشد.
سعید معروف درمورد عملکرد تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی 2015 اظهار داشت: بازی ها آن گونه ای که ما دل مان می خواست پیش نرفت. آن کارشناسانی که می گفتند تیم های روسیه، ایتالیا، آمریکا و لهستان شانس صعود به المپیک از جام جهانی را دارند حرفشان درست از آب درآمد و این تیم ها توانستند بازی های بسیار خوبی را از خود به نمایش بگذارند.
وی درمورد تیم ایران هم گفت: خیلی نمی توانیم از خودمان راضی باشیم و در کل نتیجه خوبی نگرفتیم، اما فکر می کنم این یک اتفاق عادی باشد و برای هر تیمی یا ورزشکاری اتفاق بیفتد و این فراز و نشیب ها وجود دارد. اتفاق غیرعادی نیست که بخواهیم غیرمنطقی با آن برخورد کنیم و متاسفانه این اتفاقات بد ورزشی در این دوره گریبانگیرمان شد، اما خوشبختانه هنوز زمان داریم و هدف اصلی ما حضور در المپیک است.
معروف خاطرنشان کرد: قطعاً از تجربه بد جام جهانی امسال درس های خیلی خوبی خواهیم گرفت و قطعاً ایران این توانایی را دارد که جزء تیم های خوب دنیا باشد. پتانسیل فنی این تیم بسیار بالا است و قطعاً روزهای خیلی خوبی را در والیبال خواهیم داشت. امیدوارم که بتوانیم این شکست ها و این دوره از مسابقات را فراموش کنیم و نکاتی که لازم بود یاد بگیریم را از این مسابقات برداشت کرده باشیم.
کاپیتان تیم ملی والیبال ایران عنوان کرد: آخرین تورنمنت امسال را هم پشت سر گذاشتیم؛ دوست داشتیم با اتفاقات بهتری مسابقات را تمام می کردیم. هرچند از ابتدا هم ایران روی کاغذ شانسی برای حضور در المپیک از این مسابقات را نداشت، اما توان این را داشتیم که در جایگاه بهتری در جدول قرار بگیریم.
معروف با بیان اینکه می خواستیم آخرین تورنمنت امسال را با خاطره بهتری به پایان ببریم، افزود: خوب تمرین کرده بودیم و زمان کافی داشتیم، اما این مسابقات چون به صورت دوره ای برگزار می شود یک یا دو شکست روی روان تیم ها تاثیر می گذارد و سخت است که از آن شرایط خارج شوند. در مجموع سال خوبی برای والیبال بود و فکر می کنم از نفر اول تا آخر مجموعه والیبال تلاش کردند، اما به غیر از تورنمنت آخر فکر می کنم درمجموع عملکرد والیبال خوب بوده است. قطعاً با تدابیری که فدراسیون می اندیشد، حمایت مردم و تلاش بازیکنان همچنان والیبال جزء محبوب ترین رشته های ورزشی جامعه می ماند.


برچسب‌ها: جام جهانی, سعید معروف, مصاحبه

تاريخ : چهارشنبه ۱ مهر۱۳۹۴ | 9:33 | نویسنده : دریا4
 

پشت خط زن تیم ملی والیبال ، شهرام محمودی گفت: از همه عذرخواهی می کنم که نتوانستیم مثل گذشته خوب بازی کنیم و مردم از دیدن بازی های ما خوشحال شوند. امیدوارم بتوانیم جبران کنیم، چراکه واقعا خودمان هم ناراحت هستیم و شرایط بدی داریم. تک تک نفرات تیم از نتایج تیم ناراضی و ناراحت هستند و فقط امیدوارم بتوانیم این نتایج را جبران کنیم.

 

محمد موسوی با کسب 12 امتیاز بهترین بازیکن این مسابقه شد.

!...Mousavi magic helps Iran defeat of Egypt

سعید معروف پس از پیروزی 3 بر صفر مقابل مصر در نشست خبری حاضر شد و اظهار داشت: بازی خوبی بود چون ما بازی پایانی را با پیروزی به پایان بردیم، اما به طور کلی در این مسابقات، نتایج خوبی کسب نکردیم چون می توانستیم عملکرد بهتری هم داشته باشیم؛ البته در زندگی ورزشی این امر طبیعی است و گاهی اتفاق می افتد.

همراه با مردان والیبال ایران در سرزمین آفتاب (قسمت آخر)

 


برچسب‌ها: سید محمد موسوی, جام جهانی, تیم ملی والیبال, سعید معروف, شهرام محمودی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ۳۱ شهریور۱۳۹۴ | 14:36 | نویسنده : دنیا6

 

سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران در نشست خبری بعد از بازی مقابل کانادا گفت: نظر خاصی ندارم. همه چیز روشن و واضح است.

وی افزود: بدترین روزهای خود را سپری می‌کنیم. باید بفهمیم که چگونه باید به پیروزی رسید.


برچسب‌ها: جام جهانی, تیم ملی والیبال, سعید معروف, سید محمد موسوی, شهرام محمودی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۲۸ شهریور۱۳۹۴ | 14:27 | نویسنده : دنیا6

 خلاصه بازی

به همراه بلندقامتان ایران در سرزمین آفتاب قسمت 9

نشست خبری بعد بازی

سعید معروف : بازی خوبی بود و شروع خوبی داشتیم اما در ست اول به پیروزی نرسیدیم. اگر در ست اول پیروز می‌شدیم شرایط تغییر می‌کرد. امروز تیم حریف بهترین دریافت‌ها را داشت و در حمله هم آمار خیلی خوبی داشت و نتوانستیم پیروز شویم.


برچسب‌ها: جام جهانی, تیم ملی والیبال, سعید معروف, سید محمد موسوی, مصاحبه

تاريخ : جمعه ۲۷ شهریور۱۳۹۴ | 13:53 | نویسنده : دنیا6

همراه با مردان والیبال ایران در سرزمین آفتاب 8


سعید معروف پس از پیروزی 3 بر 2 تیم ملی والیبال ایران مقابل ژاپن در نشست خبری حاضر شد و اظهار داشت: این مسابقه در دو موقعیت سخت برگزار شد. ژاپن با 5 پیروزی به دیدار ما آمد. ما با شروع بد در طول مسابقه رکورد خوبی را کسب نکردیم. اعتماد به نفس ما تقریباً کم شده بود، اما در عوض ژاپن خیلی راحت و با اعتماد به نفس بازی کرد.
وی افزود: به هر حال ما ایستادگی کرده و تمرکز خود را حفظ کردیم. در ابتدای ست سوم، والیبال ایرانی را در زمین به نمایش گذاشتیم. شانس پیروزی ما در ست دوم نیز وجود داشت، اما استرس داشتیم. خوشحالم که این بازی مهم را بردیم. از الان باید به فکر بازی بعد باشیم.
کاپیتان تیم ملی والیبال ایران در پاسخ به این سوال که چه چیزی در شما برای پیروزی ایجاد انگیزه کرد، گفت: چیزی برای از دست دادن نداشتیم. چهار بازی قبل را با شکست به پایان بردیم. در بازی هشتم در برابر تیم میزبان قرار گرفتیم. ژاپن خیلی خوب بازی کرد. بعد از ست دوم با بازیکنان صحبت کردیم و به آنان گفتیم که دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم. باید از توان حداکثری خود در زمین استفاده کنیم تا نمایش خوبی داشته باشیم. ژاپن هم با خطاهای سرویس خود به ما کمک کرد تا امتیاز بگیریم.
معروف در پاسخ به این سوال که چه تغییراتی در تیم اعمال کردید که باعث پیروزی شد، اظهار داشت: باید بگویم که ژاپن در سه سال اخیر پیشرفت کرده است. در این سه سال، تیم ژاپن حریف سختی برای ایران به شمار می‌آمد، اما این ایران بود که همیشه پیروز میدان شد. در این فصل هم اولین پیروزی ژاپن در برابر ایران در مسابقات آسیایی در تهران با تیم ب ما اتفاق افتاد و دومین پیروزی در لهستان بود که به نوعی دیداری دوستانه محسوب می شد و نتیجه آن دیدار برای ما مهم نبود.

معروف ادامه داد: سومین دیدار هم امروز بود که این تیم با اعتماد به نفس پا به زمین گذاشت، اما با همه سختی این ما بودیم که بردیم. ژاپن تلاشش را کرد. ایران تیم بزرگی در آسیا است. در این رقابت‌ها، والیبال واقعی ایران را بازی نکردیم، چه بسا اگر استیل واقعی ایران را در زمین ببینید، هیچ تیمی در آسیا توان رقابت با ما را نخواهد داشت.

 

خلاصه بازی


برچسب‌ها: جام جهانی, تیم ملی والیبال, سعید معروف, سید محمد موسوی, مصاحبه

تاريخ : پنجشنبه ۲۶ شهریور۱۳۹۴ | 13:51 | نویسنده : دنیا6

محمد موسوی: سرویس‌های آمریکایی‌ها فوق العاده بود!

سید محمد موسوی در گفت و گو با خبرنگار اعزامی فارس به ژاپن، در مورد شرایط تیم ملی والیبال ایران اظهار داشت: شرایط ایده آلی نداریم، مخصوصاً بعد از باخت مقابل آرژانتین از لحاظ روحی و روانی دچار مشکل شدیم. قبلاً هم این مشکلات به وجود آمده بود و معمولاً در این گونه موارد با اقداماتی که صورت می گرفت تیم خودش رو پیدا می کرد، اما این بار هر کاری کردیم نشد؛ واقعاً شدنی نبود. بازی با آمریکا در بهترین شرایط برای ما بازی خیلی سختی هست و امروز با شرایطی که داشتیم سختی را دو چندان کرده بود.

وی ادامه داد: وقتی وارد زمین که شدیم من خودم به شخصه فکر نمی کردم بتوانیم به این خوبی بازی کنیم، چون آمریکا در این دوره از مسابقات فوق العاده بوده است؛ 18 ست برده و تنها یک ست را باخته بود. ست اول را که ما بردیم، دومین ستی بود که آمریکا در این مسابقات می باخت. در دفاع و سرویس و... خیلی خوب کار کردیم.

سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: واقعاً قدرت تیم حریف باعث پیروزی‌اش در این مسابقه شد. در زدن سرویس ها فوق العاده عمل کردند. اگر آماری به خواهیم حساب کنیم در اکثر بخش ها ما بالاتر از آمریکا بودیم. نقطه قوت آنها سرویس هایشان بود؛ البته ما هم سرویس خوب زدیم، اما آنها هم خوب دریافت می‌کردند و این روند باعث پیروزی‌شان در این مسابقه شد.

موسوی خطاب به مردم و علاقمندان به والیبال گفت: به مردم و علاقمندان به والیبال که انتظارشان از والیبال خیلی بالا است و خیلی دوست دارند که تیم ملی خوب نتیجه بگیرد، ابتدا از آنها معذرت خواهی می کنم و به همه آنها می گویم «نشد که بشود»؛ ما همه تلاشمان را کردیم، اما واقعاً نشد. بعضی از بازی‌ها واقعاً نتوانستیم خوب بازی کنیم.

سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران عنوان کرد: می‌خواهم به برخی‌ها هم که انتقاد بیش از حد و نامعقول از تیم ملی می‌کند بگویم که ما تا دو سال پیش آرزو داشتیم از این تیم‌ها حتی ست بگیریم و اگر مقابل این تیم‌ها پیروز می‌شدیم به قول ولاسکو واقعاً یک سورپراز اتفاق می‌افتاد. خدا را شکر که والیبال ایران توانسته تا این حد پیشرفت کند و به یک شخصیت قابل احترام در دنیا تبدیل شود، اما به هر حال هر تیمی یک افت و خیزی دارد و قطعاً این روند ادامه پیدا نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه ما هم تلاش می‌کنیم که بهتر از این بشویم، افزود: ما بازی‌های مهم انتخابی المپیک را در پیش داریم و قطعاً بدانید که در المپیک حضور خواهیم داشت. خواهشی که دارم این است که یک مقدار دقت کنند که چه می‌گویند و چه کار می‌کنند وگرنه حرف زدن آسان است. حرف باید حساب شده و منطقی باشد و البته عملی؛ امیدوارم که همه بدانیم چه می‌گوییم و چه می‌کنیم.


برچسب‌ها: سید محمد موسوی, مصاحبه

تاريخ : پنجشنبه ۲۶ شهریور۱۳۹۴ | 13:40 | نویسنده : دنیا6
خلاصه بازی

 

 

 

 

ویدئو همراه با مردان والیبال ایران در سرزمین آفتاب7سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران پس از شکست مقابل آمریکا اظهار کرد: این یک بازی سخت بود. ما بهترین شروع خود را در این مسابقه‌ها مقابل آمریکا داشتیم اما حریف تیم سطح بالایی است. آن‌ها سرویس‌های خیلی قوی زدند و بدون خطا در حمله ظاهر شدند.

 وی افزود: بازی کردن مقابل چنین تیمی سخت است. ما دریافت‌های خوبی داشتیم اما نتوانستیم در توپ‌های بلند امتیاز بگیریم.
برچسب‌ها: تیم ملی والیبال, جام جهانی, سید محمد موسوی, سعید معروف, امیر غفور

تاريخ : دوشنبه ۲۳ شهریور۱۳۹۴ | 13:36 | نویسنده : دنیا6
تاريخ : یکشنبه ۲۲ شهریور۱۳۹۴ | 13:28 | نویسنده : دنیا6
 پیش بازی

http://www.fivb.org/Vis2009/Images/GetImage.asmx?No=201519202&maxSize=960

سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران پس از شکست 3 بر صفر برابر روسیه در نشست خبری حاضر شد و اظهار داشت: باز هم بد بازی کردیم. ست اول خوب بودیم، اما بعد از وقت استراحت دوم تمرکز خود را از دست دادیم.
وی ادامه داد: باید از لحظات مهم استفاده می کردیم. روسیه قهرمان جهان است و بازی برابر این تیم در چنین شرایطی دشوار است. باید به دیدارهای بعدی در اوساکا فکر کنیم.

خلاصه بازی


برچسب‌ها: جام جهانی, تیم ملی والیبال, سعید معروف, سید محمد موسوی, شهرام محمودی

تاريخ : شنبه ۲۱ شهریور۱۳۹۴ | 13:25 | نویسنده : دنیا6

پیش بازی

سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران در پایان این مسابقه در نشست خبری حاضر شد و اظهار داشت: بازی بسیار خوبی را از هر دو تیم شاهد بودیم. تیم ایران شروع خوبی داشت و به لهستان نشان داد که به برد می اندیشد، اما متاسفانه در آغاز ست سوم، لهستان بهتر از ما بازی کرد و با اختلاف امتیاز پنج یا شش از ما پیش افتاد و برگشت به بازی را برای ما دشوار کرد.
وی ادامه داد: لهستان بهترین بازی خود را در زمین در برابر ایران به نمایش گذاشت و شرایط را برای ما سخت کرد؛ البته ما هم امروز با تمام توان جنگیدیم اما متاسفانه بازی مهمی را از دست دادیم.

این یک مسابقه بزرگ بود ، زیرا هر دو تیم خیلی خوب والیبال بازی کردند. ما شروع خوبی داشتیم و فکر می‌کنم می‌توانستیم برنده این مسابقه باشیم، اما در پایان حریف بهتر از ما کار کرد.

وی افزود: لهستان تیم بزرگی است و بازی با این تیم بسیار سخت است. امروز ما مبارزه کردیم و بازیکنانمان تلاش بزرگی انجام دادند، ولی در نهایت ناامید شدیم.

 

کورک اسپکر لهستان گفت: دو بازیکن مورد علاقه من سید و معروف هستند که این دو در کنار هم بازی تماشایی را در میان زمین به نمایش می گذارند که آدم را دیوانه می کند.

نشست خبری بعد بازی

ویدئو همراه بلند قامتان ایران در سرزمین آفتاب4

سید محمد موسوی پس از شکست 3 بر 2 برابر لهستان در رقاب های جام جهانی 2015 والیبال درخصوص این مسابقه اظهار داشت: بازی خوبی بود و بسیار تلاش کردیم، اما در سه ست آخر آن ها ما را شکست دادند. آن ها تغییراتی در تیم خود داشتند که کاملاً روند بازی را تغییر داد. لهستانی ها بازیکنان بزرگی در تیم خود دارند و برای شکست دادن این تیم باید برای هر امتیاز جنگید.

وی ادامه داد: لهستانی ها در سه ست آخر با سرویس های خود بسیار ما را اذیت کردند و در مقابل ما هم نتوانستیم کارایی لازم را داشته باشیم. لهستان در سه ست نهایی فوق العاده بود و از این بهتر نمی توانستند بازی کنند. کورک و میکا واقعاً سرنوشت مسابقه را تعیین کردند. ما به لهستان نباختیم، بلکه آن ها ما را بردند.

موسوی با بیان اینکه با روسیه بهتر بازی خواهیم کرد، گفت: اگر امروز لهستان را شکست می دادیم خیلی راحت تر با روسیه بازی می کردیم. فشار زیادی روی بازیکنان است؛ خیلی وقت ها بازیکنان می خندند، اما باور کنید که این خنده ها هم مصنوعی است. نتیجه اولین مسابقه با آرژانتین هم کمی برای ما سخت بود. در این مسابقات جای کوچکترین اشتباهی نداریم و اگر بازی اول را نباخته بودیم، شکست امروز هم حساسیت زیادی برای مان ایجاد نمی کرد.

سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: در مجموع باید بازی به بازی فکر کنیم؛ نباید از الان به حضور در المپیک فکر کنیم، چراکه ما هر وقت به پایان کار فکر می کنیم عملکردمان تحت تاثیر قرار می گیرد. بازی به بازی پیش می رویم و امیدوارم اینگونه بتوانیم نتایج خوبی هم کسب کنیم.

ویدئو خلاصه بازی


برچسب‌ها: جام جهانی, تیم ملی والیبال, سعید معروف, سید محمد موسوی, مصاحبه

  • مای فای دانلود
  • فروش بک لینک